Akce

Zlepšit systém financování škol je nutné

27. 04. 2015 | 15:18

Novela školského zákona sice pomůže začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol, ale ty nemají žádnou jistotu financování. Podle poslankyně Markéty Adamové (TOP 09) je naprosto nezbytné změnit situaci. Poslankyně o problému dnes diskutovala při návštěvě inkluzivních škol v Ústí nad Labem.  Kvůli absenci systémového financování bude interpelovat ministra školství.

„V ústeckých školách, stejně jako minulý týden v pražské základní škole Generála Janouška, jsem se přesvědčila o tom, že běžné školy mohou být přátelským prostředím pro všechny děti. Společný problém škol je jediný: nemají jistotu, že dostanou peníze od státu právě na to, aby takové mohly být,“ říká Markéta Adamová, která se dlouhodobě věnuje inkluzivnímu vzdělávání a integraci menšin, proto se během dvou měsíců už podruhé vrátila do Ústeckého kraje.

Zatímco na začátku března navštívila Teplice, Krupku a Obrnice, dnes v Ústí nad Labem poslankyně diskutovala na Pedagogické fakultě UJEP, v Základní škole Ústí nad Labem Neštěmická, a také v předškolním klubu Stonožka v Mojžíři. Právě tam slíbila, že jako opoziční poslankyně upozorní ministra školství na problém s financováním a bude žádat změny. „Začlenit děti a pomoci jim je podle mě součást moderního vzdělávání a dnes už se neobejdeme bez tohoto přístupu. I když nový zákon hodně pomůže, stále máme k ideálu daleko,“ uvedla Markéta Adamová s odkazem na výzkumnou zprávu o rovném přístupu ke vzdělání, kterou vydala Amnesty International.

Zpráva hovoří o tom, že téměř třetina žáků v praktických školách jsou Romové. Se segregací se Romové setkávají i v hlavním vzdělávacím proudu. „Zavést podpůrná opatření je jedna věc. Abychom je ale uměli využívat, musíme mít informace, kde jsou nutná. Proto by v zákoně měla být povinnost pravidelného zjišťování a analýzy dat v oblasti rovného přístupu ke vzdělávání s ohledem na sociální a etnický původ dětí a žáků,“ míní Adamová, podle které by se díky tomu dalo nerovnému přístupu ke vzdělání předcházet. 

To potvrzuje i Štěpán Drahokoupil z Open Society Fund Praha, který Markétu Adamovou na návštěvě Ústeckého kraje doprovázel: „Česká republika již druhým rokem pravidelně sbírá data o počtech romských žáků v praktických školách. Chybí ale kvalitní informace o tom, jak se daří žákům podle jejich sociálního a etnického původu. Bez nich můžeme jen těžko vyřešit dnešní situaci, kdy český vzdělávací systém není schopný dostatečně podporovat žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo etnických menšin."

Mezi podpůrná opatření, která stát podle nového zákona žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabídne, patří například pro sluchově handicapované děti využití tlumočníka, vzdělávání podle individuálního plánu, použití kompenzačních pomůcek a speciálních učebnic, či využití asistentů pedagoga ve výuce.

  Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Parlamentu ČR za Hl. m. Praha1. místopředsedkyně TOP 09

Byla jsem určena zpravodajkou sněmovního tisku č. 13, novela zákona o ochraně ovzduší. 

Na V. celostátním sněmu TOP 09 jsem byla zvolena 1. místopředsedkyní strany. Důvěry kolegyň a kolegů si velmi vážím a děkuji za ni. Ke zvolení gratuluji novému předsedovi Jiřímu Pospíšilovi i všem ostatním místopředsedům a členům předsednictva.

22. ledna od 13:00 proběhl v Poslanecké sněmovně seminář ke korespondenční volbě. Záznam ze semináře si můžete pustit zde.

Poslanecká sněmovna
Celostátní sněm TOP 09
Korespondenční volba