PSP ČR

TOP 09: Úspěšná země – odolná společnost

02. 02. 2017 | 16:06 Vize 2030

TOP 09 je první politickou stranou, která nabízí střednědobou Vizi pro Českou republiku 2030: Úspěšná země – odolná společnost.

TOP 09 je první politickou stranou, která nabízí střednědobou Vizi pro Českou republiku 2030: Úspěšná země – odolná společnost. Číní tak z těchto důvodů:

  1. Protože většina lidí plánuje svůj život na více než jedno volební období, i společnost by se měla dohodnout, kam a jak chce směřovat v delším časovém horizontu.
  2. Svět kolem nás se mění tak rychle a v takové míře jako nikdy v historii. Tyto změny přinášejí rizika, na která nejsme připraveni. TOP 09 staví svou Vizi na zvýšení životní jistoty každého z nás tím, že je budeme předvídat a budeme se na ně připravovat. Ve všech oblastech lidské činnosti jim chceme předcházet, připravovat se na ně a učinit tak společnost odolnější.
  3. TOP 09 chce svou Vizí vést intenzivně diskusi se širokou veřejností a na základě jejích výsledků ji doplňovat a korigovat. Na základě toho TOP 09 předloží kompetentní a s Vizí konzistentní volební program na léta 2017 – 2021, který bude první třetinou naplňování Vize.

„Budeme prosazovat zájmy střední třídy. Tedy odpovědných lidí, kteří staví na svých znalostech,“ říká 1. místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

Ve své Vizi TOP 09 předkládá ekonomiku nápadů jako podmínku moderního hospodářství, snížení ceny práce, jednoduchý předvídatelný právní řád a daňový systém a již tradiční odpovědnou rozpočtovou politiku. Přichází s plánem zvýšit platy učitelů o polovinu a snížit počet úředníků o třetinu.

„Odolná společnost je především společnost vzdělaná. Náš vzdělávací systém musí místo memorování vychovávat především ke kreativním a tvůrčím řešením,“ uvedl senátor Jiří Růžička, jeden z mluvčích Vize.

TOP 09 nabízí ve Vizi 2030 také zavedení elektronických voleb, špičkové zdravotnictví pro všechny, podporu vysokorychlostních tratí, díky nimž se vzdálenost mezi Brnem a Prahou překoná za méně než hodinu, preferenci kvalitních potravin nebo vyrovnání životní úrovně s Německem.

„V době gradujícího populismu naše země není připravována na krize a výzvy, které přicházejí a kterým se nevyhneme. Odolnost znamená předcházet jim, připravovat se na ně a hledat cesty k jejich úspěšnému zvládnutí. Po této cestě chce TOP 09 jít ve shodě s co největším počtem občanů, se kterými se v diskusi shodne na řešeních. Chceme budovat společnost vzdělanou, soudržnou, konkurenceschopnou a bohatou. Cílem naší cesty je úspěšná země, ve které budou lidé chtít žít rádi,“ řekl předseda Miroslav Kalousek.

Odkaz na vizi ZDE

  Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Parlamentu ČR za Hl. m. Praha1. místopředsedkyně TOP 09

Byla jsem určena zpravodajkou sněmovního tisku č. 13, novela zákona o ochraně ovzduší. 

Na V. celostátním sněmu TOP 09 jsem byla zvolena 1. místopředsedkyní strany. Důvěry kolegyň a kolegů si velmi vážím a děkuji za ni. Ke zvolení gratuluji novému předsedovi Jiřímu Pospíšilovi i všem ostatním místopředsedům a členům předsednictva.

22. ledna od 13:00 proběhl v Poslanecké sněmovně seminář ke korespondenční volbě. Záznam ze semináře si můžete pustit zde.

Poslanecká sněmovna
Celostátní sněm TOP 09
Korespondenční volba