Adamová: Hranice pro odpuštění sociálního pojištění je příliš nízká. Podporu si zaslouží více firem a jejich zaměstnanců

29.5.2020

Pozměňovací návrh TOP 09 si klade za cíl, aby na prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dosáhly firmy bez rozdílu počtu svých zaměstnanců.

Adamová: Hranice pro odpuštění sociálního pojištění je příliš nízká. Podporu si zaslouží více firem a jejich zaměstnanců
  • Vládní návrh o prominutí pojistného na sociální zabezpečení by měl zahrnout více zaměstnavatelů
  • Nárok na něj by měly mít i firmy nad 50 zaměstnanců
  • Firmy musí věrohodně prokázat propad příjmů a uplatnit podporu na maximálně 100 zaměstnanců

„Zákon vůbec nepočítá s podporou firem, které mají více než 50 zaměstnanců. Pokud by prošel, mohlo by to znamenat ohrožení zejména pro zaměstnance firem, které tuto hranici lehce převyšují. Jen proto, aby tuto podmínku splnily, mohly by přistoupit k propouštění,“ objasňuje předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Pozměňovací návrh TOP 09 si klade za cíl, aby na prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dosáhly firmy bez rozdílu počtu svých zaměstnanců. „Neznamená to však, že by se malých firem neměla týkat. Zaměstnavatelé by měli mít právo požádat o prominutí platby pojistného až pro 100 zaměstnanců, a to bez ohledu na jejich celkový počet. Domnívám se, že si v době přicházející recese zaslouží větší ekonomickou pomoc především ti, jejichž tržby klesly vlivem koronakrize,” uzavírá Markéta Pekarová Adamová.

K získání této úlevy by musely firmy také věrohodně prokázat, že v souvislosti s epidemií koronaviru došlo v jejich hospodaření k propadu příjmů o minimálně 30 % oproti předcházejícímu roku.