Akce

Adamová: Poznejme inkluzivní základní školy

21. 04. 2015 | 13:04

Návštěvu tzv. inkluzivní školy, která vytváří spravedlivé prostředí pro všechny děti, zorganizovala pro poslance předsedkyně podvýboru pro lidská práva Poslanecké sněmovny a pražská poslankyně Markéta Adamová (TOP 09). Společně s Ligou lidských práv navštívili Základní školu Generála Janouška v Praze, která je od roku 2013 držitelem certifikátu Férová škola.

„České základní školy mohou být inkluzivní stejně jako tato pražská škola. Můžeme jim pomoci lepším nastavením zákona, aby mohly plně realizovat své poslání,“ řekla k návštěvě Markéta Adamová.

Novelu školského zákona nedávno podepsal prezident, ačkoliv se počátkem roku vyjadřoval k inkluzivnímu vzdělávání velmi skepticky. Poslankyně Markéta Adamová ho vzápětí dopisem vyzvala, aby svůj postoj veřejně vysvětlil. Na sociálních sítích její výzvu podpořilo přes čtyři tisíce lidí. A například skupina The Tap Tap uspořádala na podporu inkluzivního vzdělávání koncert. Podle poslankyně Adamové je individuální integrace žáků nedílnou součástí moderního vzdělávání a inkluzivní školství je téma, kterému je nutné věnovat se dlouhodobě. Současný stav má totiž k ideálu daleko.

„Ačkoliv jsme schválili nyní novelu školského zákona, která mimo jiné definuje podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách, je důležité toto téma ještě neuzavírat a dále se mu věnovat,“ míní Markéta Adamová. „Považuji za důležité, aby se politici seznamovali s fungováním škol přímo v terénu a hovořili s těmi, jichž se pak změny dotknou nejvíce – s učiteli, řediteli škol ale i samotnými žáky,“ dodala.

Mezi podpůrná opatření, které stát žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nově poskytne, patří například využití tlumočníka pro sluchově handicapované děti, vzdělávání podle individuálního plánu, použití kompenzačních pomůcek a speciálních učebnic, či využití asistentů pedagoga ve výuce. Poslední jmenované opatření ocenili v závěrečné diskuzi i pedagogové ZŠ Generála Janouška a všichni přísedící se shodli na tom, že využití asistentů ve výuce je nezbytné i do budoucna. 

  Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Parlamentu ČR za Hl. m. Praha1. místopředsedkyně TOP 09

Byla jsem určena zpravodajkou sněmovního tisku č. 13, novela zákona o ochraně ovzduší. 

Na V. celostátním sněmu TOP 09 jsem byla zvolena 1. místopředsedkyní strany. Důvěry kolegyň a kolegů si velmi vážím a děkuji za ni. Ke zvolení gratuluji novému předsedovi Jiřímu Pospíšilovi i všem ostatním místopředsedům a členům předsednictva.

22. ledna od 13:00 proběhl v Poslanecké sněmovně seminář ke korespondenční volbě. Záznam ze semináře si můžete pustit zde.

Poslanecká sněmovna
Celostátní sněm TOP 09
Korespondenční volba